Over mariet

leerexpert en organisatieadviseur

Hi, ik ben Mariet Vrancken en werk al meer dan 15 jaar rond motivatie, innovatie en hybride leren en werken. Dat doe ik in onderwijs, maar evenzeer in de bedrijfswereld. Zelf deed ik ervaring op in binnen- en buitenland, als leraar, directeur, werknemer, consultant en ondernemer. 

ik geloof in hybride leren en werken als middel om onderwijs en werkveld nog sterker en beter te maken voor alle betrokkenen.

Learning & Change Manager in onderwijs en organisatie. Begeleider en ondersteuner van (school)leiders in het ontwikkelen van een krachtige visie op hybride leren en werken en in allerhande veranderprocessen. Ik geloof in motivatie en zelfdeterminatie als belangrijke voorwaarde om te kunnen en willen leren. Ik vind het belangrijk om evidence informed te werken en op de hoogte te zijn van wat wetenschap te bieden heeft!

onderwijsmens in hart en nieren

Ik ben mede-oprichter, architect en pionier voor het ESF Transitieproject Leven, Leren en Werken 2050. Dat betekent dat ik een nieuwe secundaire school oprichtte (De MET Leuven), de krijtlijnen voor excellent onderwijs mee uitzette, zorgde voor een stevig wetenschappelijke onderbouwing en de school klaarstoomde om als gesubsidieerde en erkende school onderwijs te kunnen bieden aan leerlingen.

Eerder werkte ik al aan verscheidene innovatie- en verandertrajecten met lagere en secundaire scholen om te evoluren naar een lerende organisatie met een rijke leeromgeving voor alle lerenden. Ook begeleidde ik meer dan 50 scholen bij het zoeken naar een innovatieve schoolorganisatie die werkbaar werk en een slimme organisatie nastreeft.

Als projectcoördinator begeleidde en ondersteunde ik schoolleiders in het ontwikkelen van een visie op hybride leren, binnen het KBS project Krachtig en Effectief Hybride Leren in de 21e eeuw. Vijftien scholen namen deel en installeerden na een jaar begeleiding een hybride leeromgeving bij hun op school. De ene deed dat op kleine schaal, de andere ging daarin al wat verder en bouwde een innovatieve structuur uit waarin hybride leren een duidelijke plek gekregen heeft. 

Ik geloof in samenwerking en partnerschap. Daarom werk ik nauw samen met andere (leer)experten, zoals de Shelter Academy, 3Vision, The Village, de WON Akademie, Pesant, De MET Leerhubs, en met heel wat scholen en bedrijven.

waar ik al aan werkte

je hoort of ziet me in:

NieuwsbriefDe Arena Nieuwsbrief

Ja, ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van De Arena! Ik ontvang graag al jullie tips, artikels en interessant aanbod voor de onderwijsprofessional!