De arena

Bezoek De MET Leerhubs

Om een goed beeld te krijgen van de werking van de leerhubs van De MET, verwelkomen we met plezier groepen van leraren, directies, coördinatoren en andere onderwijsprofessionals voor een halve of een hele dag.

Een bezoekdag ziet er als volgt uit:

Ochtend

Welkom en ontvangst: een bezoek aan De MET start omstreeks 8u45, zodat deelnemers mee kunnen met de leercoaches naar de  ‘dagstart’.  Die begint om 9u, waarbij de leercoach een kort kringgesprek voert met de leerlingen.

Rondleiding met leerlingen: na de dagstart worden de bezoekers in kleine groepjes verdeeld over verschillende leerlingen. Zij leiden je rond en laten je kennismaken met de werking van De MET. Dergelijke rondleiding duurt ongeveer een uurtje.

Vraaggesprek: na een korte pauze volgt er een vraaggesprek met de pedagogisch coördinator. Deze geeft antwoorden op vragen van leraren en/of directies over beleidsmatige, organisatorische en pedagogische aspecten van de leerhubs.

Lunchpauze

Middag

In een werksessie o.l.v. onderwijscoach en mede-oprichter Mariet Vrancken, verken je een aantal belangrijke principes waarmee De MET werkt. Daarbij wordt vooral gekeken naar dewelke je kan meenemen naar je eigen leercontext en hoe je die dan zou kunnen implementeren. De thema’s van de werksessies kunnen zijn:

  • Evalueren en effectieve feedback
  • Doelgericht en formatief handelen
  • Werken aan zelfregulering, zelfsturing en een growth mindset
  • Andere structuren implementeren in je eigen school

De volgende bezoekdag, met werksessie vanaf de middag vindt plaats op donderdag 29 februari 2024.

Om een aanvraag in te dienen en meer informatie te bekomen over de kostprijs voor een bezoek (halve en hele dag) stuur je een mail naar mariet@dearena.be of vul je onderstaande formulier in.

De volgende bezoeken zijn:

29
februari

19
maart

26 maart
23 mei

2024
najaar

Graag meer informatie over een bezoek in de MET?

Vul het formulier in.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Jouw naam
Scroll naar boven